مکان شما:

خرید روغن سوخته ترانسفورماتور

خرید روغن سوخته ترانسفورماتور

در برخی از موارد استفاده از روغن مستعمل و سوخته امکان پذیر نمی‌باشد و از طرفی دپوی روغن سوخته در محیط شرکت‌ها موجب اشغال فضا و آلودگی زیست محیطی می‌شود.

شرکت سدید سازه آمادگی خرید روغن‌های سوخته ترانسفورماتور را در محل و با بهترین قیمت دارد.

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.