مکان شما:

سفارش ساخت قطعات و تجهیزات خاص

در این شرکت تولید قطعات خاص خارج از رنج ترانسفورماتورهای داخلی با توجه به نیاز مشتری امکان پذیر می‌باشد. همچنین تامین تجهیزات جانبی خاص و وارداتی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت از دیگر کشورها امکان پذیر است.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.