مکان شما:

بوشینگ

Showing all 11 results

بوشینگ ترانسفورماتور یک ساختار عایق است که عبور یک هادی پر انرژی و حامل جریان را از مخزن زمین شده ترانسفورماتور تسهیل می‌کند که در اغلب موارد این عایق بیرونی، هوا است. به بیان دیگر این محصول یک عایق الکتریکی توخالی است که به هادی الکتریکی اجازه می‌دهد تا به طور ایمن از یک مانع رسانا مانند مورد ترانسفورماتور یا قطع کننده مدار بدون تماس الکتریکی با آن عبور کند.

هادی ممکن است در داخل آن تعبیه شود، یا ممکن است یک هادی مجزا در مرکز آن قرار گیرد. آنها عایق‌بندی مورد نیاز سیم پیچ نسبت به مخزن ترانسفورماتور را که در پتانسیل صفر قرار دارد، فراهم می‌کنند همچنین عایق‌بندی مورد نیاز در محیط عایقی بیرون ترانسفورماتور را نیز تامین می‌کنند. در ترانسفورماتورهای هرمتیک قسمت آنهایی بوشینگ باید بلندتر باشد تا در داخل روغن قرار گیرد.
انواع بوشینگ‌های مورد استفاده برای سیم پیچ‌های ولتاژ پایین ترانسفورماتور اغلب از نوع جامد با عایق چینی یا اپوکسی هستند که با متعلقات مسی و برنجی و واشرآلات عایق همراه می‌شوند. این محصول‌ها دارای ساختی مقاوم، سازگاری خوب و طول عمر طولانی هستند که نیازهای تولید کنندگان ترانسفورماتور توزیع و قدرت را پوشش می‌دهند.
ما اقدامات کیفی دقیقی را برای اطمینان از کیفیت محصول دنبال می‌کنیم تا حداکثر رضایت مشتری را به دست آوریم. همه بوشینگ‌های تولید شده توسط شرکت سدید سازه پرشیا مراحل استاندارد را پشت سر می‌گذارند بطوری‌که برای کلیه هادی‌های مسی و برنجی مورد استفاده در این این محصولات، تست سختی و ضریب هدایت الکتریکی انجام می‌شود و جزئیات آنها تست و چک شده و سپس در بازار قرار می‌گیرند.