مکان شما:

بوشینگ فشار قوی

Showing all 3 results

بوشینگ فشار قوی شامل مقره اغلب سرامیکی هستند که با هادی مسی و برنجی (بلسن همراه سیم جوش مسی) و یراق آلات برنجی همراه می‌شود و دارای جرقه گیر استیل، بادامک، فلنچ نگه دارنده و واشرهای آب بندی می‌باشد تا از نشت روغن جلوگیری نماید. برای ترانسفورماتورهای توزیع معمولا از ست 250 آمپر استفاده می‌شود با این تفاوت که نسبت به ردیف ولتاژ مورد استفاده نوع مقره فشار قوی متفاوت خواهد بود.
مقره فشار قوی دو پله برای ترانسفورماتورهای:
• 11000 ولت نصب در هوای آزاد
• 20000 ولت نصب در داخل
مقره فشار قوی سه پله برای ترانسفورماتورهای:
• 20000 ولت نصب در هوای آزاد
• 33000 ولت نصب در داخل
مقره فشار قوی چهار پله برای ترانسفورماتورهای:
• 33000 ولت نصب در هوای آزاد