مکان شما:

بلسن مسی فشار قوی 630

بلسن مسی فشار قوی 630

بلسن فشار قوی، هادی مرکزی بوشنیگ‌ فشار قوی می‌باشد که محل بسته شدن مهره، واشر، مقره به بدنه ترانسفورماتور بوده و بستر ارتباط فضای خارج ترانسفورماتور به داخل را فراهم می‌کند. جنس سایزهای کوچک آن از برنج و انواع بزرگ آن از مس می‌باشد.

دسته بندی :

توضیحات

بلسن مسی فشار قوی 630

بلسن فشار قوی، هادی مرکزی بوشنیگ‌ فشار قوی می‌باشد که محل بسته شدن مهره، واشر، مقره به بدنه ترانسفورماتور بوده و بستر ارتباط فضای خارج ترانسفورماتور به داخل را فراهم می‌کند. جنس سایزهای کوچک آن از برنج و انواع بزرگ آن از مس می‌باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بلسن مسی فشار قوی 630”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment