مکان شما:

شیر فشار شکن ساده

شیر فشار شکن ساده

فشار شکن‌ها به منظور جلوگیری از تغییر شکل و انفجار مخزن در مواقعی که فشار داخل مخزن از حد مجاز آن تجاوز کرده باشد طراحی شده‌اند. طراحی آن‌ها به گونه‌ای است که بتوانند با ایجاد مسیری برای تخلیه روغن به واسطه عملکرد سوپاپ، اجازه ندهند فشار مخزن از حد مجاز خود فراتر رود. افزایش سریع فشار ممکن است باعث ایجاد انفجار و آتش‌سوزی شود. فشار‌شکن‌ها دارای یک بدنه فلنچی و یک محافظ و یا غلاف از جنس آلومینیومی می‌باشند که سوپاپ اصلی در میان آن قرار داشته و توسط یک میله مرکزی و فنر به بدنه متصل می‌شود.

دسته بندی :

توضیحات

شیر فشار شکن ساده

فشار شکن‌ها به منظور جلوگیری از تغییر شکل و انفجار مخزن در مواقعی که فشار داخل مخزن از حد مجاز آن تجاوز کرده باشد طراحی شده‌اند. طراحی آن‌ها به گونه‌ای است که بتوانند با ایجاد مسیری برای تخلیه روغن به واسطه عملکرد سوپاپ، اجازه ندهند فشار مخزن از حد مجاز خود فراتر رود. افزایش سریع فشار ممکن است باعث ایجاد انفجار و آتش‌سوزی شود. شیر فشار‌شکن‌ها دارای یک بدنه فلنچی و یک محافظ و یا غلاف از جنس آلومینیومی می‌باشند که سوپاپ اصلی در میان آن قرار داشته و توسط یک میله مرکزی و فنر به بدنه متصل می‌شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شیر فشار شکن ساده”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment