مکان شما:

شیر پروانه ای

شیر پروانه ای

شیر پروانه ای یکی از قطعات مورد استفاده در بخش رادیاتور ترانسفورماتورهای روغنی است. این شیرها به شما امکان آن را می‌دهند تا قطعات را بدون نیاز به حذف هر گونه مایع عایق و هدر رفت روغن تعویض نمایید. از جمله مزیت‌های اصلی این شیر در مقایسه با سایر شیرها، ساخت فشرده و مقرون به صرفه است.

شیرهای عرضه شده در شرکت سدید سازه پرشیا مطابق با DIN 42560 طراحی شده‌اند. لازم به ذکر است که این شیرها از تولید کنندگان معتبر تهیه شده و هر شیر به طور معمول آزمایش می‌شود و مطابق با استانداردهای جهانی است.

درباره سایر خصوصیات نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: مقاومت فشار هوا 2 بار، تست فشار روغن ترانسفورماتور 1 بار، مدت 30 دقیقه، دمای 90 درجه سانتی گراد

دسته بندی :

توضیحات

شیر پروانه ای

شیر پروانه ای یکی از قطعات مورد استفاده در بخش رادیاتور ترانسفورماتورهای روغنی است. این شیرها به شما امکان آن را می‌دهند تا قطعات را بدون نیاز به حذف هر گونه مایع عایق و هدر رفت روغن تعویض نمایید. از جمله مزیت‌های اصلی این شیر در مقایسه با سایر شیرها، ساخت فشرده و مقرون به صرفه است.

شیرهای عرضه شده در شرکت سدید سازه پرشیا مطابق با DIN 42560 طراحی شده‌اند. لازم به ذکر است که این شیرها از تولید کنندگان معتبر تهیه شده و هر شیر به طور معمول آزمایش می‌شود و مطابق با استانداردهای جهانی است.

درباره سایر خصوصیات نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: مقاومت فشار هوا 2 بار، تست فشار روغن ترانسفورماتور 1 بار، مدت 30 دقیقه، دمای 90 درجه سانتی گراد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شیر پروانه ای”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment