مکان شما:

واشر آلات لاستیکی

واشر آلات لاستیکی

این واشر آلات لاستیکی برای تجهیزات برقی با ولتاژ بالا مانند ترانسفورماتورهای قدرت کاربرد دارند که مشکلات نمونه‌های سنتی را ندارد که دارای ویژگی‌های زیر هستند:

 1. تهیه شده از فرمول منحصر به فرد که اثر ارتجاعی لاستیک را تضمین می‌کند
 2. برای حل مشکل نشت روغن موثر است
 3. عملکرد ضد روغن خوبی داشته و از آلودگی روغن ترانسفورماتور جلوگیری می‌کند
 4. دارای مواد اولیه باکیفیت و طراحی خوب است، که مهر و موم موثر را تضمین می‌کند.
دسته بندی :

توضیحات

واشر آلات لاستیکی

واشر آلات لاستیکی برای تجهیزات برقی با ولتاژ بالا مانند ترانسفورماتورهای قدرت کاربرد دارند که مشکلات نمونه‌های سنتی را ندارد که دارای ویژگی‌های زیر هستند:

 1. تهیه شده از فرمول منحصر به فرد که اثر ارتجاعی لاستیک را تضمین می‌کند
 2. برای حل مشکل نشت روغن موثر است
 3. عملکرد ضد روغن خوبی داشته و از آلودگی روغن ترانسفورماتور جلوگیری می‌کند
 4. دارای مواد اولیه باکیفیت و طراحی خوب است، که مهر و موم موثر را تضمین می‌کند

واشر مناسب باید بر اساس اندازه بوشینگ انتخاب شود که راهنمای آن در زیر آمده است:

 • واشرهای 250: جهت استفاده در بوشینگ‌های 250 آمپر (ترانس‌های 25 تا kva 160)
 • واشرهای 630: جهت استفاده در بوشینگ‌های 630 آمپر (ترانس‌های 200 تا kva 400)
 • واشرهای 1000: جهت استفاده در بوشینگ‌های 1000 آمپر (ترانس‌های 500 تا kva 630)
 • واشرهای 2000: جهت استفاده در بوشینگ‌های 2000 آمپر (ترانس‌های 800 تا kva 12500)
 • واشرهای 3150: جهت استفاده در بوشینگ‌های 3150 آمپر (ترانس‌های 1600 تا kva 2000)
 • واشر تخت شیر تخلیه A22: جهت استفاده در شیر A22
 • واشر تخت شیر تخلیه A31: جهت استفاده در شیرA31
 • واشر تخت درجه روغن نما: جهت استفاده در درجه روغن نما
 • واشرآلات کوچک و بزرگ تپ چنجر: جهت استفاده در کلید های تنظیم ولتاژ

مشخصات فنی

ردیف نام واشر لاستیکی ابعاد توضیح تعداد مورد نیاز در هر بوشینگ
1 واشر توپی 250 22*12*11 جهت استفاده در بوشینگ‌های 250 آمپر (ترانس‌های 25 تا kva 160) 1
2 واشر تخت روی مقره فوقانی 250 29*12*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 250 آمپر (ترانس‌های 25 تا kva 160) 1
3 واشر تخت زیر مقره فوقانی 250 49*29*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 250 آمپر (ترانس‌های 25 تا kva 160) 1
4 واشر تخت روی مقره تحتانی250 49*29*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 250 آمپر (ترانس‌های 25 تا kva 160) 1
5 واشر تخت زیر مقره تحتانی250 49*29*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 250 آمپر (ترانس‌های 25 تا kva 160) 1
6 واشر توپی 630 32*20*13 جهت استفاده در بوشینگ‌های 630 آمپر (ترانس‌های 200 تا kva 400) 1
7 واشر تخت روی مقره فوقانی 630 42*21*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 630 آمپر (ترانس‌های 200 تا kva 400) 1
8 واشر تخت زیر مقره فوقانی 630 67*43*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 630 آمپر (ترانس‌های 200 تا kva 400) 1
9 واشر تخت روی مقره تحتانی630 67*43*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 630 آمپر (ترانس‌های 200 تا kva 400) 1
10 واشر تخت زیر مقره تحتانی630 67*43*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 630 آمپر (ترانس‌های 200 تا kva 400) 1
11 واشر توپی 1000 45*30*16 جهت استفاده در بوشینگ‌های 1000 آمپر (ترانس‌های 500 تا kva 630) 1
12 واشر تخت روی مقره فوقانی 1000 62*31*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 1000 آمپر (ترانس‌های 500 تا kva 630) 1
13 واشر تخت زیر مقره فوقانی 1000 87*54*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 1000 آمپر (ترانس‌های 500 تا kva 630) 1
14 واشر تخت روی مقره تحتانی1000 87*54*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 1000 آمپر (ترانس‌های 500 تا kva 630) 1
15 واشر تخت زیر مقره تحتانی1000 87*54*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 1000 آمپر (ترانس‌های 500 تا kva 630) 1
16 واشر توپی 2000 59*42*18 جهت استفاده در بوشینگ‌های 2000 آمپر (ترانس‌های 800 تا kva 12500) 1
17 واشر تخت روی مقره فوقانی 2000 77*43*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 2000 آمپر (ترانس‌های 800 تا kva 12500) 1
18 واشر تخت زیر مقره فوقانی 2000 101*68*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 2000 آمپر (ترانس‌های 800 تا kva 12500) 1
19 واشر تخت روی مقره تحتانی2000 101*68*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 2000 آمپر (ترانس‌های 800 تا kva 12500) 1
20 واشر تخت زیر مقره تحتانی2000 101*68*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 2000 آمپر (ترانس‌های 800 تا kva 12500) 1
21 واشر توپی 3150 65*48*18 جهت استفاده در بوشینگ‌های 3150 آمپر (ترانس‌های 1600 تا kva 2000) 1
22 واشر تخت روی مقره فوقانی 3150 87*49*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 3150 آمپر (ترانس‌های 1600 تا kva 2000) 1
23 واشر تخت زیر مقره فوقانی 3150 122*88*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 3150 آمپر (ترانس‌های 1600 تا kva 2000) 1
24 واشر تخت روی مقره تحتانی3150 122*88*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 3150 آمپر (ترانس‌های 1600 تا kva 2000) 1
25 واشر تخت زیر مقره تحتانی3150 122*88*4 جهت استفاده در بوشینگ‌های 3150 آمپر (ترانس‌های 1600 تا kva 2000) 1
26 واشر تخت شیر تخلیه A22 46*34*4 جهت استفاده در شیر A22 1
27 واشر تخت شیر تخلیه A31 65*49*4 جهت استفاده در شیرA31 1
28 واشر تخت درجه روغن نما جهت استفاده در درجه روغن نما 1
29 واشرآلات کوچک و بزرگ تپ چنجر جهت استفاده در کلیدهای تنظیم ولتاژ 1
30 واشر توپی بوشینگ فشار قوی 250 آمپر 30*12*18 جهت استفاده در بوشینگ‌های فشار قوی 250 آمپر 1
31 واشر چاک دار بوشینگ فشار قوی 250 آمپر 30*15*3 جهت استفاده در بوشینگ‌های فشار قوی 250 آمپر 1
32 واشر زیر مقره بوشینگ فشار قوی 250 آمپر 106*76*6 جهت استفاده در بوشینگ‌های فشار قوی 250 آمپر 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “واشر آلات لاستیکی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment